LÂM CƯỜNG THỊNH

1) NESTPRO AX305BC

  • Thích hợp cho  nội bộ  đã qua sử dụng
  • Các Tweeter Built-in  Condenser & Dây   và  tạo ra một âm thanh rõ ràng.
  • Kích thước khuôn mặt: 2,5 "x 5,5" inch

2) NESTPRO AX307BC

  • Thích hợp cho sử dụng nội bộ
  • Các Tweeter Built-in  Condenser & Dây   và  tạo ra một âm thanh rõ ràng.
  • Kích thước khuôn mặt: 3 "x 7" inch

3) NESTPRO RS80 (CHỐNG NƯỚC)

  • Thích hợp cho sử dụng nội bộ (Âm thanh chim bé)
  • Tweeter tích hợp  & dây   và tạo ra âm thanh rõ ràng.
  • Chống nước
  • Kích thước khuôn mặt: 3,5 "x 3,5" inch