LÂM CƯỜNG THỊNH

1) MQ-25

-Kích thước: 2 "x 5" inch

2) MQ-33

-Kích thước: 3 "x 3" inch

3) MQ-37

-Kích thước: 3 "x 7" inch

4) WALET SOUND AX33

  • Thích hợp cho  sử dụng nội bộ .
  • Chống nước .
  • Với  cuộn dây đồng mịn
  • Tweeter tích hợp  & dây   và  tạo ra âm thanh rõ ràng.
  • Kích thước khuôn mặt: 3 "x 3" inch

5) WALET SOUND AX33W

  • Thích hợp cho  sử dụng nội bộ .
  • Chống nước .
  • Với  cuộn dây đồng mịn
  • Tweeter tích hợp  & dây   và tạo ra âm thanh rõ ràng.
  • Kích thước khuôn mặt: 3 "x 3" inch (Trắng)