LÂM CƯỜNG THỊNH

1. VÒI SOUND SB-120M

-Kích thước: 2 "x 5" inch

2. SOUND SOUND SB-140M

-Kích thước: 3 "x 3" inch