LÂM CƯỜNG THỊNH

1. SB-120M

- Kích Thước: 2"x"5 inch

2. SB-140M

-Kích thước: 3 "x 3" inch

3. SB-307M

-Kích thước: 3 "x 7" inch