LÂM CƯỜNG THỊNH

1) FENDONA SC 1L & 4L

-Các loại thuốc diệt côn trùng loại bỏ tất cả các loài côn trùng như Gián, Ruồi, Kiến, Giấy phép, Muỗi và các loại khác. 
-Safer sang người và swiftlets 
-Odourless 
thuốc trừ sâu-Class IV

2) HẠN CHẾ 1 LẦN & 4L

-Termticides (diệt mối) cũng loại bỏ côn trùng khác. 
-Không có 
thuốc trừ sâu -Class III

3) NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN HỮU GỖ

giấm gỗ hữu cơ xanh tự nhiên
-Repel Gián, thằn lằn, rận và các côn trùng khác 
-Tăng  tổ chim ở một nơi mới

4) KUTU TROL ORGANIC CONCENTRATE (250ml)

-Remove Gián, Giấy phép, Nhện, Kiến và côn trùng khác. 
-Made từ chất không độc hại (Citronella)

5) Mạng lưới Ma Yi Jing

- Loại bỏ kiến, gián