LÂM CƯỜNG THỊNH

1) BC-360A

- Phun sương trong phạm vi rộng ( 20 mét vuông ) 
- Chiều cao phun tự động 2,5 - 4 mét 
- Lưu trữ nước: 4L
- Tiêu thụ nước: 3,5 - 3,8L / giờ
- Tiêu thụ điện năng: 240V / 50Hz, 1 / 5HP 
- Chiều cao: 43cm