LÂM CƯỜNG THỊNH

A) THƯƠNG HIỆU: NESTPRO

1) NESTPRO HM5000

- Quạt được lắp đặt trên đỉnh 
Tự động phun sương đến 20 mét vuông và cao 4-5 mét
Lưu trữ nước 4L
- Tiêu thụ nước: 3,5 - 4L / giờ 
- Tiêu thụ điện năng: 240V / 50Hz, 1/5 HP 
- Chiều cao: 43cm

A) THƯƠNG HIỆU: NESTPRO

2) NESTPRO HM6000

- Có nắp trên cùng 
Tự động phun sương đến 20 mét vuông và cao 3-5 mét
- Lưu trữ nước: 4L
- Tiêu thụ nước: 3,5- 4L / giờ
- Tiêu thụ điện năng: 240V / 50Hz, 1 / 5HP 
- Chiều cao: 57cm

A) THƯƠNG HIỆU: NESTPRO

3) NESTPRO HM7000

- Phun sương có chiều cao lên tới 2,5 - 3,5 mét
- Phổ biến phạm vi rộng (khoảng 20 mét vuông ) 
- Lưu trữ nước: 5L
- Tiêu thụ nước: 5L / giờ
- Tiêu thụ điện năng: 0,26A 
Không có lưỡi dao (An toàn hơn) 
- Chiều cao: 53cm

B) THƯƠNG HIỆU: NESTAMP

1) NESTAMP NM5500

- Phạm vi khuếch tán: 20 mét vuông
- Chiều cao phun: 2,5 - 3,5 mét
- Bảo vệ môi trường, tiết kiệm nước
Không có lưỡi dao (an toàn hơn)

B) THƯƠNG HIỆU: NESTAMP

2) NESTAMP NH6000

Lưu trữ nước: 5,5L
Nhiệt độ nước: 28 ° C
Tiêu thụ nước: 5-6L / giờ
Tốc độ định mức: 1000-4700 +/- 10% RPM
Lưu lượng khí: 78- 270 CFM
Công suất: 230V 50/60 Hz
Tiêu thụ điện năng: 230W 1A
Chiều cao: 60cm 
Chiều rộng: 57cm 
Phòng: 28cm

C) THƯƠNG HIỆU: CHAMPION TỐT NHẤT

1) BC-360A

- Phun sương trong phạm vi rộng ( 20 mét vuông ) 
- Chiều cao phun tự động 2,5 - 4 mét 
- Lưu trữ nước: 4L
- Tiêu thụ nước: 3,5 - 3,8L / giờ
- Tiêu thụ điện năng: 240V / 50Hz, 1 / 5HP 
- Chiều cao: 43cm