HỘP SQUARE LỚN (CÓ KHÓA) VÀ HỘP ROUND NEST (VỚI BÓNG ĐÁ)