HỘP MAGNET ĐỎ VỚI HỘP ROUND NEST (KHÔNG CÓ BÓNG ĐÁ ) BIG & NB001, MEDIUM & NB002, NHỎ & NB003