LÂM CƯỜNG THỊNH

HUNI SPRAY (FUNGUS KILLER & ANTI FUNGUS SPRAY)

1) Phun HUNI lên gỗ góc swiftlet với khoảng cách phun +/- 10cm 
2) Để khô để HUNI thấm qua các lỗ của gỗ 
3) Để xử lý, hãy phun HUNI định kỳ mỗi tháng 
4) Mở một số lỗ thông gió để không khí độ ẩm không quá cao

MEIYAN SWiftLET FUNGUS KILLER

  • Loại bỏ nấm trên tổ và ván
  • Không độc

LP FUNGUS VÀ KHUÔN

  • Loại bỏ nấm mốc của nấm mốc, nấm mốc, tảo, nấm và rêu  trên các tấm ván làm tổ của tất cả các ngôi nhà yến
  • Không độc hại