LÂM CƯỜNG THỊNH

1) NESTAMP-mạ TWIN PARALLEL TRANSPARENT

100% PURE COPPER đóng hộp)
KÍCH THƯỚC:  2C X 30 / 0.18MM (100M) 
COlOR: XANH  &  ĐỎ