LÂM CƯỜNG THỊNH

1) Fajar-PVC SPEAKER CÁP (100% đồng nguyên chất CÁP)

KÍCH THƯỚC 1: 2C X 23 / 0.14MM (100M)  
MÀU: ĐỎ
KÍCH THƯỚC 2: 2C X 30 / 0.18MM (100M) MÀU: XANH