BOOSTER

  • Phun Nesting Plank Tweeter Piro để câu cá RBW ban đầu và sau khi thu hoạch
  • Sử dụng bình xịt tự động đã được trang bị bộ hẹn giờ.
  • Đối với RBW mới, đặt ở khoảng cách +/- 50 cm dưới vây, khoảng trống, lỗ vào chim, không gian cánh chim, không gian giữa các tầng
  • Khuyến cáo: cài đặt thời gian phun trong khoảng 15.00 - 19.30
  • Tần suất phun cứ sau giờ)
  • Mùi hương quyến rũ gắn liền với lông chim én sẽ mời một con én khác quay trở lại RBW
  • Nhiệt độ lý tưởng 26 ° C đến 29 ° C  và  độ ẩm 80% đến 90%