LÂM CƯỜNG THỊNH

1) FARA DSA-99

  • Có thể phát  2 âm thanh khác nhau  trong một.
  • 4 kênh 
  • AC & DC Power Supply