LÂM CƯỜNG THỊNH

1) TECNIK PA-TK-BZ204

  • Có thể phát 2 âm thanh khác nhau trong một
  • Bộ nguồn AC 240V 
  • Lên đến 00 tweet
  • 4 kênh