LÂM CƯỜNG THỊNH

1) NIKKODO NK-303

  • AC / DC Power Supply
  • 4 kênh
  • Lên đến 200 Tweeter

2) NIKKODO NK-5201

  • Bộ nguồn AC
  • Lên đến 600 Tweeter
  • 4 kênh
  • Điều khiển âm lượng 2