LÂM CƯỜNG THỊNH

1) GROMAX G2

  • 2 kênh
  • Lên đến 200 Tweeter
  • Bộ nguồn DC

2) GROMAX G4

  • 2 Channel 
  • Up to 250 Tweeter
  • AC & DC Power Supply

3) GROMAX G6

  • Bộ nguồn AC
  • Lên đến  500 Tweeter
  • 2 kênh
  • Điều khiển âm lượng 2

4) GROMAX G8

  • Bộ nguồn AC
  • Lên đến 600 Tweeter
  • 4 kênh
  • Điều khiển âm lượng 4