LÂM CƯỜNG THỊNH

1) GROMAX G2

 • 2 kênh
 • Lên đến 200 Tweeter
 • Bộ nguồn DC

2) GROMAX G4

 • 2 Channel 
 • Up to 250 Tweeter
 • AC & DC Power Supply

3) GROMAX G6

 • Bộ nguồn AC
 • Lên đến  500 Tweeter
 • 2 kênh
 • Điều khiển âm lượng 2

4) GROMAX G8

 • Bộ nguồn AC
 • Lên đến 600 Tweeter
 • 4 kênh
 • Điều khiển âm lượng 4