LÂM CƯỜNG THỊNH

1) NEST AMP A4

 • AC / DC Power Supply
 • 2 kênh
 • Lên đến 200 Tweeter

2) NEST AMP A6

 • AC / DC  Power Supply
 • 4  kênh
 • Điều khiển âm lượng 2
 • Lên đến 4 00 Tweeter
 • Mỗi kênh hỗ trợ 100 Tweeter

3) NEST AMP A8

 • 4 kênh
 • 4 Điều khiển âm lượng
 • Mỗi kênh có điều khiển âm lượng riêng
 • Mỗi kênh có thể hỗ trợ lên tới 120 Tweeter

4) KIỂM TRA A9

 • Lên đến 400 Tweeters
 • 2 kênh
 • Radar (nút Oren) để  Tự động cài đặt  (treble, mid, bass) như Swiftlet.

5) NESTAMP AQ 7

 • Bảng hợp kim nhôm
 • Đồng hồ đo mức VU đôi
 • Độ ồn thấp và độ méo thấp
 • Thẻ USB & SD Kích thước tối đa 32GB
 • Bật trễ với bảo vệ quá nhiệt
 •  Kiểm tra điện áp và lựa chọn hiển thị radar

        *ĐẶT HÀNG TRƯỚC*