LÂM CƯỜNG THỊNH

1) NESTPRO BS12

 • 2 channels
 • 2 volume control
 • (L & R Channel Separate Volume control)
 • Up to 200 internal tweeters.
 • AC / DC power supply

2) NESTPRO BS15

 • 4 channels
 • A & B Speaker Output
 • Up to 400 internal tweeters
 • AC power supply

3) NESTPRO BS16

 • AC Power Supply
 • Up to 500 Tweeters
 • 2 Channel
 • Has Volume Display

4) NESTPRO BS20

 

 • Kiểm soát khối lượng 2
 • 4 kênh
 • Lên đến 00 tweeter nội bộ.
 • Cung cấp điện AC