4) NESTPRO BS20

Nestpro BS-20  là bộ khuếch đại với 4 kênh và điều khiển 2 âm lượng . 
Các bộ khuếch đại có thể hỗ trợ lên đến 00 loa nội bộ . 
Các bộ khuếch đại có   nguồn điện AC và nó được xây dựng trong Blower Fan.
Nếu bạn có thể muốn sử dụng nó như là một trong ternal gọi nó sẽ là phù hợp.