3) NEST AMP A8

 

Nest Amp A8  là bộ khuếch đại với  4 kênh và 4 Điều khiển âm lượng. 
Mỗi Kênh có thể hỗ trợ tới 120 tweeter và mỗi kênh có điều khiển âm lượng riêng Bộ khuếch đại có thể hỗ trợ tổng cộng tối đa 5 00 tweeter nội bộ Các bộ khuếch đại có  nguồn điện DC  và nó được  xây dựng trong quạt thổi. Nếu bạn có thể muốn sử dụng nó như một Trong ternal gọi  nó sẽ là phù hợp.