3) GROMAX G6

Gromax G6   là một bộ khuếch đại với  2 kênh và 2 điều khiển âm lượng.  
Bộ khuếch đại có thể hỗ trợ 5 0 0 tweeter nội bộ . 
Bộ khuếch đại chỉ hỗ trợ nguồn điện xoay chiều  và nó  được tích hợp quạt Blower.