2) NESTPRO BS15

Nestpro BS-15  là một bộ khuếch đại với  4 kênh. 
Bộ khuếch đại có thể hỗ trợ lên đến 00 tweeter nội bộ . 
Bộ khuếch đại chỉ có  nguồn điện xoay chiều. 
Nó cũng đã được xây dựng trong  Blower Fan. 

Nó có A & B Loa Output .