2) NEST AMP A6

 

Nest Amp A6  là một bộ khuếch đại với  4 kênh và 2 Âm lượng. 
Mỗi kênh có thể hỗ trợ tới 100 tweeter  
Các bộ khuếch đại có thể hỗ trợ tổng số lên đến 00 loa nội bộ . 
Các bộ khuếch đại có   AC & DC cung cấp điện  và nó được  xây dựng trong quạt thổi. 
Nếu bạn có thể muốn sử dụng nó như một  External  gọi  nó sẽ là phù hợp.