2) MQ-33

-Suitable cho  sử dụng bên ngoài / nội bộ 
Chống nước 
-Với  cuộn dây bằng đồng mịn (cuộn nhựa) 
- Bộ tụ & dây tích hợp  Tweeter   và  tạo ra âm thanh rõ ràng.