2) GROMAX G4

Gromax G4   là một bộ khuếch đại với  2 kênh. Bộ khuếch đại có thể hỗ trợ  25 0 tweeter nội bộ Bộ khuếch đại hỗ trợ  cung cấp nguồn DC & AC. Nó cũng đã  được xây dựng trong quạt Blower.