1. SB-120M

-Thích hợp cho sử dụng bên ngoài / bên  trong

-Bộ ngưng tụ & dây tích hợp Tweeter   và  tạo ra âm thanh rõ ràng 

-Với  cuộn dây đồng mịn (cuộn nhựa)