1) NEST AMP A4

Nest Amp A4  là một bộ khuếch đại với  2 kênh.  
Các bộ khuếch đại có thể hỗ trợ lên đến 00 loa nội bộ . 
Các amplfier có   AC & DC cung cấp điện và nó được xây dựng trong quạt thổi. 
Nếu bạn có thể muốn sử dụng nó như một External  gọi  nó sẽ là phù hợp.