1) FARA DSA-99

Fara DSA-99   là một bộ khuếch đại với  4 kênh. Nó có thể phát 2 âm thanh khác nhau cùng một lúc . Bộ khuếch đại hỗ trợ cung cấp điện AC & DC .  
Và nó có quạt tích hợp .