1) Fajar-PVC SPEAKER CÁP (100% đồng nguyên chất CÁP)