Thi công Nhà Yến tại Nam Cát Tiên

Với khí hậu và thổ nhưỡng nơi đây, cùng với kết quả khảo sát rất tốt của Yến Sào Lâm Cường Thịnh. Chủ đầu tư quyết định xây nhà yến và là một trong những nhà đầu tiên tại nơi đây.

 Nhà yến tại Nam Cát Tiên

Back