Nhà Yến tại Bình Đại Bến Tre

Mở máy chỉ tầm hơn 1 năm, nhưng nhà yến tại Bình Đại – Bến tre đã thành công rực rỡ. Với lượng tổ đạt hơn 500 tổ và lượng chim yến trong nhà hơn 2000 con.  Cùng với sự thành công và sự lan tỏa, chúng tôi hợp tác được rất nhiều chủ đầu tư để cùng thành công trong lĩnh vực nuôi yến trong nhà.

Nhà Yến Bình Đại Bến Tre

 

Back