Dự án Nuôi yến trong nhà Bình Đại Bến tre

Sau những ngày  và đang bắt đầu hoàn thiện

Công trình gần 400m2 tại Bình Đại Bến tre.

Bình đại bến tre 1 Bình đại bến tre 2

Back